Segitiga ABC dan DEF kongruen

Perhatikan gambar! Segitiga ABC dan DEF kongruen. Di antara pernyataan berikut, yang benar adalah . . . . A. ∠B = ∠E dan AB = DEB. ∠C = ∠D dan AB = DE C. ∠B = ∠E dan CB = DF D. ∠C = ∠D dan CB = DF Pembahasan: Dua segitiga dikatakan kongruen jika …

Segitiga ABC dan DEF kongruen Read More »