Segitiga yang kongruen adalah . . . .

Perhatikan gambar berikut ini! Pada segitiga PQR, QT adalah garis bagi sudut Q, ST ⊥ QR. Segitiga yang kongruen adalah . . . . A. ΔPTU dan ΔRTS B. ΔQUT dan ΔPTU C. ΔQTS dan ΔRTS D. ΔTUQ dan ΔTQR Pembahasan: Dua segitiga dikatakan kongruen jika kedua segitiga tersebut sama dan sebangun. Dengan kata lain, …

Segitiga yang kongruen adalah . . . . Read More »