Siapa Saja yang Termasuk Assabiqunal Awwalun

Siapa Saja yang Termasuk Assabiqunal Awwalun

Siapa saja yang termasuk Assabiqunal Awwalun diantaranya adalah Abu Bakar (dari kalangan laki-laki dewasa), Ali bin Abi Thalib (dari kalangan anak-anak), dan Siti Khadijah (dari kalangan wanita dewasa). Selain itu, Zaid Bin Haritsah (dari kalangan budak) dan Arqam Bin Abil Arqam (dari kalangan pengusaha) juga termasuk sebagai Assabiqunal Awwalun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.