Panjang TQ pada segitiga di atas adalah

Perhatikan gambar berikut!

Panjang TQ pada Segitiga di Atas adalah

Panjang TQ pada segitiga di atas adalah ….
A. 4 cm
B. 5 cm
C. 6 cm
D. 7 cm

Pembahasan:

Ada dua buah segitiga dalam satu gambar yang diberikan pada soal. Kedua segitiga itu adalah segitiga STQ dan segitiga RQT. Kedua segitiga tersebut sebangun, sehingga panjang sisi-sisi yang segitiga yang bersesuaian memiliki perbandingan sama.

Dua segitiga yang sebangun beserta ukurannya dari gambar dapat dibuat dalam bentuk 2 segitiga terpisah seperti gambar di bawah.

2 Segitiga yang Sebangun

Hubungan antara dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut.

  • Sudut – sudut yang bersesuaian sama besar
  • Panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama
  • Dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut bersesuaian yang diapit sama besar

Dengan persamaan kesebangunan pada segitiga dapat diperoleh panjang TQ seperti yang dilakukan pada penyelesaian berikut.

Pembahasan Cara Mencari panjang TQ pada Segitiga

Jadi, panjang TQ pada segitiga di atas adalah 6 cm.

Jawaban: C