Tag Archives: hikayat

Analisis Unsur Intrinsik Hikayat Patani dan Nilai (+Jenis Majas/Gaya Bahasa)

Analisis unsur intrinsik Hikayat Patani bertujuan untuk menemukan apa tema, tokoh/penokohan, alur, latar/setting, dan amanat dari cerita yang dikisahkan. Hikayat Patani adalah sebuah manuskrip Melayu pada zaman dahulu yang mengisahkan sejarah Pattani mengenai legenda dan Kesultanan Pattani. Kesultanan tersebut merupakan sebuah kerajaan Melayu yang terletak di tepi barat Semenanjung Malaysia. Apa saja unsur intrinsik Hikayat… Read More »

Sinopsis Hikayat Patani (versi Bahasa Melayu)

SINOPSIS HIKAYAT PATANI – Inilah suatu kisah yang diceterakan oleh orang tua-tua, asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam itu. Adapun raja di Kota Maligai itu namanya Paya Tu Kerub Mahajana. Maka Paya Tu Kerub Mahajana pun beranak seorang laki-laki, maka dinamai anakanda baginda itu Paya Tu Antara. Hatta berapa lamanya maka Paya Tu Kerub… Read More »

Pengertian Hikayat dan Contohnya

Pengertian hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan menggunakan Bahasa Melayu klasik. Cerita dalam hikayat umumnya mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawa atau orang ternama/suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Tokoh dalam hikayat dapat merupakan manusia, hewan, atau tumbuhan. Penokohan dalam hikayat bersifat hitam putih. Artinya, tokoh yang… Read More »

Hikayat Bayan Budiman Versi Asli

Hikayat Bayan Budiman – Bismillaahirrahmanirrahiim. Wabihinasta’inu billahita’ala. Ini hikayat daripada sahibul hikayat yang dahulu-dahulu, daripada bahasa Parsi; maka dipindahkan kepada bahasa Jawi. Sebermula ada saudagar di negara Ajam, Khojan Mubarok namanya, terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Maka Khojah Mubarak pun minta do’a, katanya, “Ya Tuhanku! Jikalau kiranya aku beroleh anak, aku memberi sedekah… Read More »

Hikayat Si Miskin

Hikayat Si Miskin – Ini hikayat cerita orang dahulu kala. Sekali peristiwa “Allah subhanahu wata’ala” menunjukkan kekayaannya kepada hambanya, maka adalah seorang miskin laki bini berjalan mencari riskinya berkeliling negeri antah berantah. Adapun nama raja di dalam negeri itu maharaja Indera Dewa namanya, terlalu amat besar kerajaan baginda itu, beberapa raja-raja di tanah dewa itu… Read More »